Regulamin promocji „Dzień Muszki”

Regulamin promocji „Dzień Muszki”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Dzień Muszki” (dalej: „Promocja”) jest sklep internetowy Zuzzo, dostępny pod adresem internetowym www.zuzzo.pl, będący własnością Rafała Pawlusa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rafał Pawlus wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 631-253-49-50, REGON 360933684 (dalej: „Organizator”).

2. Promocja prowadzona jest zgodnie z regulaminem określającym warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.zuuzo.pl (w szczególności punkt 1.5. oraz punkt 11.)

3. Promocja trwa w okresie do 28.08.2019 r. (dalej: Okres Promocji).

4. Miejscem prowadzenia Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.zuzzo.pl (dalej: „Sklep internetowy”).

5. Promocja dotyczy darmowej dostawy na wszystkie produkty z kategorii muszki z piór oraz PINu do butonierki następujących grup artykułów dostępnych w sprzedaży w Sklepie internetowym (dalej: „Produkty”):

5.1. muszki z piór (wymienione na stronie internetowej: https://www.zuzzo.pl/kategoria/muszki-meskie-z-pior).

5.2. z promocji "PIN do butonierki" wyłączone są muszki Pollia i Peackock.

6. W Promocji może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która w okresie obowiązywania Promocji spełni warunki określone w podpunktach 6.1., 6.2. i 6.3. (dalej: „Uczestnik Promocji”), czyli:

6.1. podczas dokonywania transakcji w Sklepie internetowym założy lub skorzysta z już posiadanego konta (zostanie lub jest zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego),

6.2. dokona zakupu co najmniej jednego z Produktów objętych Promocją,

6.3. podczas zakupu w odpowiednim polu formularza zakupu poda ważny Kod Promocyjny.

7. Każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w punkcie 6. jest uprawniony do otrzymania Pinu (dalej: „Nagroda”).

8. Zakup jednego Produktu oznacza otrzymanie jednej Nagrody.

9. Uczestnik Promocji może skorzystać z niej wielokrotnie w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Wysyłka Produktów objętych promocją oraz Nagród zostanie zrealizowana bezpłatnie dla Uczestnika promocji.

11. Jeśli koszyk zakupów będzie zawierał także produkty nieobjęte Promocją, cała przesyłka zawierająca także Produkt lub Produkty objęte Promocją (oraz Nagrodę lub Nagrody) będzie zrealizowana bez odpłatności ze strony Uczestnika Promocji.

12. Promocja, której dotyczy niniejszy Regulamin może być łączona z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Organizatora Promocji w dniu sprzedaży.

13. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

14. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

15. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.zuzzo.pl.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

17. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27.08.2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.